Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Podpora v oblastech nařízení (EU) 2016/429 a zdraví zvířat

Vydáno: 17. 4. 2020
Autor: KM EFSA

Termín pro přihlášení do tendru: 12. května 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 z 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat stanovuje pravidla pro prevenci a ovládání nákaz zvířat, které jsou přenosné ze zvířat na lidi. EFSA byl požádán Evropskou komisí o vědeckou podporu formou stanovisek, které by se staly základem pro novely nařízení 2016/429 a související implementované akty.

Tendr je rozdělen do dvou částí:
1. část se týká rešerše dostupné literatury a dalších relevantních zdrojů dat v oblasti antimikrobní rezistence (AMR), spolu s rešerší zaměřenou na vybrané AMR bakterie.
2. část je zaměřena na hodnocení připravenosti, ovládacích, eradikačních a zmírňujících opatření pro vybrané nákazy a to formou rešerší literatury, dostupných zdrojů dat a/nebo dalších zdrojů informací a jejich pravděpodobnostní analýzu.

Termín pro přihlášení do tendru: 12. května 2020.

Typ tendru: otevřený tendr

Všechny potřebné informace jsou dostupné na elektronickém tržišti EU (TED):

Zdroj: EFSA