Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: One Health: vývoj živého nástroje pro hodnocení rizik

Vydáno: 25. 7. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/BIOHAW/2022/02. Termín pro přihlášení: 28. 9. 2022

Pro zvýšení připravenosti na posuzování rizik vede EFSA interaktivní profily nákaz, které poskytují uživatelsky přívětivé a na důkazech založené informace o 47 nákazách přenášených vektory a/nebo nákazách uvedených v nařízení o zdraví zvířat – kategorie A. Profily nákaz jsou pravidelně aktualizovány prostřednictvím sedmi živých systematických přehledů. Pokud je nalezen a přezkoumán dostatek studií a data umožňují metaanalýzu, je metaanalýza provedena automaticky na základě získaných dat a výsledky jsou rovněž vizualizovány v interaktivních profilech onemocnění.

V březnu 2022 byl EFSA požádán Evropskou komisí, aby podpořil členské státy EU při určování prioritních zoonóz a vypracování strategií dozoru nad prioritními nákazami. Prioritizaci bude třeba pravidelně aktualizovat (mandát č. M-2022-00084). Prioritizace nákaz pro dozorové činnosti by měla být provádětna z perspektivy jednoho zdraví, přičemž by se měl zvážit možný dopad na zdraví zvířat, veřejné zdraví lidí, životní prostředí, jakož i možný ekonomický dopad nákaz.

Celkovým cílem zakázky, která je výsledkem tohoto zadávacího řízení, je vyvinout on-line živý nástroj pro hodnocení rizik, k hodnocení rizik zoonóz a nákaz zvířat pomocí holistického přístupu „jednoho zdraví“, v němž se hodnocení rizik aktualizuje automaticky.

Maximální rozpočet na rámcovou smlouvu (jeden rok + automatické prodloužení až třikrát na celkovou maximální dobu čtyř po sobě jdoucích let) činí 780 000,- EUR.

Svou nabídku předložte do 28. září 2022.  

Veškeré informace o tendru najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA