Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: One Health: vývoj živého nástroje pro hodnocení rizik do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: One Health: vývoj živého nástroje pro hodnocení rizik

Vydáno: 25.7.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
OC/EFSA/BIOHAW/2022/02. Termín pro přihlášení: 28. 9. 2022

Pro zvýšení připravenosti na posuzování rizik vede EFSA interaktivní profily nákaz, které poskytují uživatelsky přívětivé a na důkazech založené informace o 47 nákazách přenášených vektory a/nebo nákazách uvedených v nařízení o zdraví zvířat - kategorie A. Profily nákaz jsou pravidelně aktualizovány prostřednictvím sedmi živých systematických přehledů. Pokud je nalezen a přezkoumán dostatek studií a data umožňují metaanalýzu, je metaanalýza provedena automaticky na základě získaných dat a výsledky jsou rovněž vizualizovány v interaktivních profilech onemocnění.

V březnu 2022 byl EFSA požádán Evropskou komisí, aby podpořil členské státy EU při určování prioritních zoonóz a vypracování strategií dozoru nad prioritními nákazami. Prioritizaci bude třeba pravidelně aktualizovat (mandát č. M-2022-00084). Prioritizace nákaz pro dozorové činnosti by měla být provádětna z perspektivy jednoho zdraví, přičemž by se měl zvážit možný dopad na zdraví zvířat, veřejné zdraví lidí, životní prostředí, jakož i možný ekonomický dopad nákaz.

Celkovým cílem zakázky, která je výsledkem tohoto zadávacího řízení, je vyvinout on-line živý nástroj pro hodnocení rizik, k hodnocení rizik zoonóz a nákaz zvířat pomocí holistického přístupu „jednoho zdraví“, v němž se hodnocení rizik aktualizuje automaticky.

Maximální rozpočet na rámcovou smlouvu (jeden rok + automatické prodloužení až třikrát na celkovou maximální dobu čtyř po sobě jdoucích let) činí 780 000,- EUR.

Svou nabídku předložte do 28. září 2022.  

Veškeré informace o tendru najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021