Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Mikrobiologická rizika spojená s používáním vody při posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a zmrazeného ovoce, zeleniny a bylin

Vydáno: 16. 11. 2021
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02. Termín pro předložení nabídek: 13. 12. 2021

V balírnách a zpracovatelských zařízeních se používá velké množství vody a v mnoha případech se stejná voda používá pro stejnou jednotkovou operaci (např. mytí nebo chlazení) pro mnoho kilogramů produktu. Za těchto podmínek je obtížné řádně udržovat mikrobiologickou kvalitu technologické vody z důvodu hromadění organických látek a nedostatku provozních limitů a zkušebních metod pro sledování zpracovatelského provozu. Dezinfekce vody je jedním z nejdůležitějších kroků zpracování při výrobě čerstvého a zmrazeného ovoce, zeleniny a bylinek (FVH), jehož cílem je zabránit křížové kontaminaci. Informace získané prostřednictvím tohoto výběrového řízení by měly umožnit získat přehled o různých scénářích kvality vody v průmyslovém prostředí.

Konkrétní cíle zakázky vyplývající ze zadávacího řízení se zaměří na:

– charakterizaci vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvého a mraženého ovoce, zeleniny a bylin s cílem vyhodnotit mikrobiologickou a fyzikálně-chemickou kvalitu zpracovatelské vody během pracovního dne v průmyslových podmínkách, kde zpracovatelská voda nepodléhá žádné dezinfekci vody;

– vypracování specifických případových studií v průmyslovém prostředí pro posklizňovou manipulaci a zpracování FVH s cílem poskytnout důkazy o účinnosti různých intervenčních strategií používaných při posklizňové manipulaci a zpracování čerstvých a zmrazených FVH k udržení mikrobiologické kvality zpracovatelské vody v průmyslovém prostředí;

– dostupné kvantitativní údaje a matematické modely pro mikrobiální kontaminaci vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvých a zmrazených FVH a mezi jednotlivými šaržemi čerstvých a zmrazených FVH, včetně celých, čerstvě nakrájených a zmrazených FVH;

– dostupné kvantitativní údaje a matematické modely mikrobiologických a nemikrobiologických parametrů, které lze použít k validaci/ověřování a/nebo sledování mikrobiologické kvality vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvých a zmrazených FVH.

Termín pro podání nabídek řešení: 13. prosince 2021

Specifikaci tendru naleznete v příloze a na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA