Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Tendr EFSA: Mikrobiologická rizika spojená s používáním vody při posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a zmrazeného ovoce, zeleniny a bylin do kategorie

Granty a výběrová řízení > Granty a výběrová řízení

Tendr EFSA: Mikrobiologická rizika spojená s používáním vody při posklizňové manipulaci a zpracování čerstvého a zmrazeného ovoce, zeleniny a bylin

Vydáno: 16.11.2021
Tisk článku
Autor: KM EFSA
OC/EFSA/BIOCONTAM/2021/02. Termín pro předložení nabídek: 13. 12. 2021

V balírnách a zpracovatelských zařízeních se používá velké množství vody a v mnoha případech se stejná voda používá pro stejnou jednotkovou operaci (např. mytí nebo chlazení) pro mnoho kilogramů produktu. Za těchto podmínek je obtížné řádně udržovat mikrobiologickou kvalitu technologické vody z důvodu hromadění organických látek a nedostatku provozních limitů a zkušebních metod pro sledování zpracovatelského provozu. Dezinfekce vody je jedním z nejdůležitějších kroků zpracování při výrobě čerstvého a zmrazeného ovoce, zeleniny a bylinek (FVH), jehož cílem je zabránit křížové kontaminaci. Informace získané prostřednictvím tohoto výběrového řízení by měly umožnit získat přehled o různých scénářích kvality vody v průmyslovém prostředí.

Konkrétní cíle zakázky vyplývající ze zadávacího řízení se zaměří na:

- charakterizaci vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvého a mraženého ovoce, zeleniny a bylin s cílem vyhodnotit mikrobiologickou a fyzikálně-chemickou kvalitu zpracovatelské vody během pracovního dne v průmyslových podmínkách, kde zpracovatelská voda nepodléhá žádné dezinfekci vody;

- vypracování specifických případových studií v průmyslovém prostředí pro posklizňovou manipulaci a zpracování FVH s cílem poskytnout důkazy o účinnosti různých intervenčních strategií používaných při posklizňové manipulaci a zpracování čerstvých a zmrazených FVH k udržení mikrobiologické kvality zpracovatelské vody v průmyslovém prostředí;

- dostupné kvantitativní údaje a matematické modely pro mikrobiální kontaminaci vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvých a zmrazených FVH a mezi jednotlivými šaržemi čerstvých a zmrazených FVH, včetně celých, čerstvě nakrájených a zmrazených FVH;

- dostupné kvantitativní údaje a matematické modely mikrobiologických a nemikrobiologických parametrů, které lze použít k validaci/ověřování a/nebo sledování mikrobiologické kvality vody používané při různých operacích posklizňové manipulace a zpracování čerstvých a zmrazených FVH.

Termín pro podání nabídek řešení: 13. prosince 2021

Specifikaci tendru naleznete v příloze a na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021