Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Environmentální scénáře EU pro ERA necílových organismů

Vydáno: 18. 4. 2023
Autor: KM EFSA

Hlavním cílem výzvy je vypracovat scénáře pro hodnocení environmentálních rizik pesticidů pro suchozemské necílové organismy s využitím informací o krajině prostřednictvím sběru a vytváření dat.

Obecným účelem smlouvy uzavřené v rámci tohoto zadávacího řízení je shromáždit, generování a analýza dat za účelem vypracování environmentálních scénářů, aby se dosáhlo pokroku v oblasti posouzení environmentálních rizik PPP podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

Výzvu a veškerou dokumentaci naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Specifické cíle jsou popsány v zadávací dokumentaci.

Termín pro přijímání nabídek je 30. června 2023.

Zdroj: EFSA