Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: Data z monitoringu a surveillance pro budoucí potřeby hodnocení chemických rizik v EFSA: zkoumání nových možností

Vydáno: 9. 3. 2023
Autor: KM EFSA

Cílem projektu je identifikovat a stanovit prioritní potřeby EFSA v oblasti dat, které jsou nezbytné pro další pokrok v oblasti hodnocení rizik pro zdraví lidí (HHRA), zdraví zvířat (AHRA) a životní prostředí (ERA). Dále identifikovat a zmapovat významné zdroje dat a zajistit doporučení pro přístup k datům a jejich generování.

Tento projekt je prvním milníkem připravující půdu pro další plánovaný vývoj v oblasti HHRA, AHRA a ERA, který umožní EFSA identifikovat příležitosti pro opětovné využití stávajících údajů z monitorování a surveillance (tj. buď prostřednictvím připojení (connection), nebo sběru (collection)), a pokud nejsou přístupné nebo je nelze znovu použít, iniciovat projekty pro generování nových dat. Projekt se zaměřuje na data z monitoringu a surveillance, které by mohly indikovat přítomnost chemických látek. To se neomezuje na pouze na analytická laboratorní měření; může zahrnovat i jiné typy dat, např. z průzkumů používání pesticidů, o objemech obchodu atd.

Výsledky navrhovaných aktivit by EFSA umožnily lépe se připravit na budoucí výzvy v oblasti HHRA, AHRA a ERA a podpořily by spolupráci s dalšími organizacemi provádějícími výzkum a hodnocení rizik na úrovni EU.

Délka trvání projektu je dva roky, rozdělen je do tří dílčích cílů. S vítězným uchazečem bude uzavřen přímý kontrakt. Maximální rozpočet je 300 000 EUR.

Veškeré informace naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Lhůta pro podání nabídek: 9. května 2023.

Zdroj: EFSA