Bezpečnost potravin

Tendr EFSA: ADME4NGRA: Implementace plánu EFSA pro NAMs prostřednictvím rozvoje toxikokinetických znalostí při hodnocení chemických rizik

Vydáno: 4. 7. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/MESE/2022/04. Termín pro přihlášení: 15. září 2022

ADME4NGRA: Implementing the EFSA NAMs Roadmap through Advancing Toxicokinetic Knowledge in Chemical Risk Assessment

Cílem této veřejné zakázky je realizovat projekt na podporu vývoje pokročilých modelů in vitro a in silico ADME (absorpce, distribuce, metabolismus a vylučování) a databází pro hodnocení rizik nové generace (NGRA) chemických látek s využitím ilustrativních případových studií.

Termín pro přihlášení do tendru: 15. září 2022

Veškeré informace o výzvě najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: EFSA