Bezpečnost potravin

Tendr ECDC: Podpora zemí v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci iniciativy „Jedno zdraví“ na západním Balkáně

Vydáno: 7. 7. 2022
Autor: KM EFSA

OJ/2022/DIR/23891. Termín pro podání nabídek: 5. 9. 2022

Na základě diskusí a závěrů regionálního semináře ECDC/EFSA o přístupu „Jedno zdraví“ v boji proti antimikrobiální rezistenci v zemích předvstupních do EU (Bělehrad, Srbsko, 2019) zveřejnilo ECDC výzvu k předkládání nabídek na podporu zemí v boji proti antimikrobiální rezistenci v rámci iniciativy „Jedno zdraví“ na západním Balkáně – OJ/2022/DIR/23891.

Předmětem této výzvy k předkládání nabídek je přispět k rozvoji přístupu „Jedno zdraví“ proti antimikrobiální rezistenci na západním Balkáně (Albánie, Bosna a Hercegovina, Kosovo*, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko) prostřednictvím:

(i) identifikace nedostatků v současných národních strategiích a akčních plánech v oblasti AMR;
(ii) vypracování plánů pro jednotlivé země;
(iii) podpory rozvoje elektronického dohledu nad AMR a
(iv) iniciativy zaměřené na zvyšování povědomí.

Jedná se o součást technické předvstupní pomoci ECDC národním orgánům ochrany veřejného zdraví v kandidátských a potenciálně kandidátských zemích EU financované z nástroje předvstupní pomoci EU.

(*Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244 a stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova).

Veškeré informace o tendru najdete na internetových stránkách elektronického tržiště EU (TED).

Lhůta pro dotazy: 26/08/2022 23:59 UTC+02:00

Lhůta pro podání nabídek: 05/09/2022 16:00 UTC+02:00                

Způsob zadání zakázky: Nejlepší poměr ceny a kvality

Předpokládaná celková hodnota: 300000,00 EUR

Dotazy je možné směřovat do funkční poštovní schránky procurement@ecdc.europa.eu.  

Zdroj: ECDC