Bezpečnost potravin

Tendr ECDC: Plán a činnosti ECDC v oblasti vztahů s veřejností

Vydáno: 28. 6. 2022
Autor: KM EFSA

Termín pro zaslání nabídek: 15. července 2022

Na webových stránkách elektronického tržiště EU (TED e-Tendering) byla publikována výzva ECDC „Plán a činnosti ECDC v oblasti vztahů s veřejností“.

Úkoly, které budou v rámci této fáze provedeny, budou zaměřeny na:

– Porozumění tomu, jak značku vnímají cílové skupiny ECDC, včetně tvůrců politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, zdravotníci (např. zdravotničtí pracovníci, epidemiologové, mikrobiologové z oblasti veřejného zdraví a podobné profese), média (např. novináři pracující pro ECDC), média (např. mainstreamová média, redaktoři vědeckých časopisů, v nichž je obsah ECDC pravidelně publikován, bloggeři v oblasti zdraví a osoby působící na sociálních sítích), široká veřejnost a zaměstnanci ECDC.

– Porozumění tomu, jak značku vnímají zainteresované strany ECDC, jako jsou např. členové příslušných koordinačních orgánů ECDC, jeho správní rady a poradního fóra, profesní a pacientské organizace, pracovníci v oblasti komunikace o zdravotní péči v členských státech EU a nevládní organizace působící v oblasti zdravotnictví, jakož i pracovníci jiných agentur EU, Evropské komise, Světové zdravotnické organizace (WHO) a center pro prevenci a kontrolu onemocnění (CDC) v rámci stávajících memorand o porozumění.

– Zmapování současných potřeb a zvyků při konzumaci mediálních výstupů cílovými skupinami ECDC, jakož i aktualizace definic a segmentace pro každou cílovou skupinu a vybrané příjemce komunikace ECDC prostřednictvím aktualizované analýzy publika. Cílem této analýzy bude rovněž zlepšit porozumění specifickým národním mediálním prostředím. 

– Vypracování strategického plánu vztahů s veřejností na základě analýzy značky a cílové skupiny zahrnující prioritní oblasti, cíle, konkrétní opatření a hodnotící metriky.

Termín pro zaslání nabídek: 15. července 2022

Zadávací dokumentaci najdete na elektronickém tržišti EU (TED).

Zdroj: ECDC