Bezpečnost potravin

Tematické granty EFSA: nová příležitost pro spolupráci

Vydáno: 18. 11. 2014
Autor: KM EFSA

Spolupráce s EFSA podle čl. 36

Výzkumné organizace v členských státech EU mají nový způsob, jak spolupracovat s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) podle čl. 36. Jedná se o zapojení do řešení tzv. „tematických grantů“.
V praxi to znamená, že
EFSA definuje konkrétní téma, na které mohou konsorcia organizací na seznamu předkládat vlastní návrhy rozsáhlých dlouhodobých projektů k řešení. Cílem aktivity je vytvořit rámec pro vědeckou spolupráci mezi organizacemi formou definování a řešení společných projektů a výměnou zkušeností a v oblasti činnosti EFSA.

Podmínky pro uchazeče o grant se na rozdíl od jiných projektů (grantů) řešených podle čl. 36, liší v několika významných bodech:
řešitelem může být pouze konsorcium min. dvou organizací, které jsou na seznamu organizací spolupracujících s EFSA dle čl. 36*
současně musí být organizace v konsorciu z min. dvou různých zemí
finanční podpora řešení činí u tematických grantů pouze max. 50 % (u ostatních grantů podle čl. 36 je to až 90 %)
max. podpora jednotlivého projektu činí 500 000,- EUR
V ostatních bodech by podmínky měly být obdobné, jako u jiných grantů podle čl. 36.

První tematický grant byl vypsán na téma „Nové přístupy k identifikaci a charakterizaci mikrobiologických a chemických nebezpečí“ (New approaches in identifying and characterisation of microbiological hazards).
Cíle této výzvy jsou:
A) Využít molekulární postupy k identifikaci a charakterizaci mikrobiálních patogenů z potravin, specificky za použití genového sekvenování (?), s cílem zlepšit pochopení, sledovatelnost a šíření mezi lidmi nemocí, které tyto bakterie mohou způsobit
(Making use of molecular approaches to identify and characterise microbial foodborne pathogens, specifically using whole genome sequence (WGS) analysis, to enhance the understanding, the traceability and spread of the disease in humans that these bacteria populations may cause)
B) Vývoj a aplikace analogických postupů k hodnocení chemických nebezpečí v oblasti bezpečnosti potravin
(Development and application of read across methodologies to the hazard assessment of chemicals in the food safety area)

Dokument představující zadání a současně obsahující vodítka pro uchazeče naleznete ZDE. Všechny další informace o výzvě vč. formulářů najdete na webu EFSA. 

Návrhy konkrétních projektů je EFSA možné předkládat do 30. dubna 2015 

*Seznam organizací spolupracujících s EFSA podle čl. 36 naleznete ZDE.

Zdroj: EFSA: http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaafsco201501.htm