Bezpečnost potravin

Technologický seminář u firmy Westfalia

Vydáno: 17. 7. 2008
Autor:

Pokroky v odstřeďování v mlékárenství se zaměřují na snižování bílkovin v kalu, snížení spotřeby vody a energie, snížení hlučnosti  či instalaci senzorů (WeWatch) pro rychlou nápravu  poruch.

Dne 1. dubna 2008 uspořádal Mlékárenský svaz Westfalen-Lippe a Zemský svaz západoněmeckých mlékařů za podpory GEA Group (patří do ní společnost Westfalia Separator GmbH) seminář „Použití odstředivek k separaci v mlékárenství“.
Součástí byla návštěva muzea odstředivek, které bylo otevřeno v r. 2003 při příležitosti 110 výročí firmy Westfalia.
Účastníci semináře byli seznámeni s principy separace odstředivkami, jejichž současné výkony se pohybují mezi 600 a 75 000 l/h, přičemž přichází v úvahu i výkon 100 000 l/h. Pokud odstředivky mají za cíl snižovat mikrobiální kontaminaci, lze počítat s odstraněním až 90 % obsažených mikroorganismů, nebo v případě zařazení dvou odstředivek až 99 %. Přitom se však musí počítat s poměrně vysokými ztrátami bílkovin, protože každých 12 až 15 minut se odstraňují kaly.
Specifické využití mají odstředivky při zpracování syrovátky, výrobě tvarohu, smetanových čerstvých sýrů, kaseinu, laktózy (z permeátu po procesu UF nebo NF), máselného tuku. Tvaroh se při odstřeďování získává jako „těžká“ fáze, ale při výrobě smetanového sýra (Doppelrahmfrischkäse) je „lehkou“ fází.
První kontinuální separátory k výrobě másla byly vyráběny v r. 1941. V dnešní době se jejich výkony pohybují mezi 1 a 13 t/h.
Pokroky v odstřeďování se zaměřují na snižování bílkovin v odstředivkovém kalu, na snížení spotřeby vody, na snížení spotřeby energie, na snížení hlučnosti integrací motorů v jednom místě, na instalaci senzorů (WeWatch) na zařízení, které napojením na servisní podnik umožní rychlou nápravu případných poruch.