Bezpečnost potravin

Technický mítink EFSA k potravinářským enzymům

Vydáno: 3. 11. 2015
Autor: KM EFSA

Brusel, 24. listopadu 2015

Ve svých „Vodítcích pro potravinářské enzymy“ z roku 2009 doporučil Vědecký panel pro FCM, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF) používat při hodnocení potenciální expozice potravinářským enzymům konzervativní metody (jako např. „metodu rozpočtu“ (budget method)). Na základě informací získaných od té doby je zřejmé, že uplatnění těchto metod v praxi je problematické a proto CEF Panel zvažuje používání více realistických scénářů využívajících odstupňovaný přístup.

S ohledem na to Oddělení aplikačního helpdesku EFSA (APDESK) ve spolupráci s Oddělením pro složky potravin a balení (FIP Unit) organizuje technické setkání s žadateli a dalšími stakeholdery za účelem představení principů odstupňovaného přístupu pro zlepšení odhadů expozice pro potravinářské enzymy, zmíněné v návrhu vědeckého stanoviska CEF Panelu ze září tohoto roku. Stanovisko by mělo být schváleno v únoru 2016.

Potenciální témata k diskusi:
– existující vodítka pro potravinářské enzymy
– dostupné metodiky pro hodnocení expozice z potravin – „metoda rozpočtu“ (budget method)
– návrh stanoviska EFSA ke zlepšení odhadů expozice a příklady použití
– diskuse – Q&A

S ohledem na omezený počet míst budou účastníci jednání vybráni s ohledem na geografickou rovnováhu a rovnoměrné zastoupení velkých a malých firem. 

Veškeré informace jsou dostupné na webu EFSA.

Registrace je možná do 13. listopadu 2015 prostřednictvím on-line formuláře.

Zdroj: EFSA: Info Session on Applications – Food Enzymes – Technical meeting with stakeholders on refinement of exposure estimates