Bezpečnost potravin

Technická setkání EFSA k dobrým životním podmínkám hovězího dobytka a krůt

Vydáno: 5. 10. 2023
Autor: KM EFSA

Evropská komise zaslala EFSA mandát k vydání vědeckého stanoviska k dobrým životním podmínkám hovězího dobytka na farmách a připravuje mandát k dobrým životním podmínkám krůt na farmách. EFSA proto pořádá technické setkání, které připraví půdu pro otevřený dialog mezi EFSA a zúčastněnými stranami již od počátečních fází procesu posuzování rizik.

Technické zasedání se bude konat v Bruselu ve dvou po sobě následujících dnech:

7. listopadu 2023, 14:00-18:00 hodin: hovězí dobytek

8. listopadu 2023, 09:00-13:00 hodin: krůty

Akce nabídne zúčastněným stranám příležitost seznámit se s prací EFSA v oblasti dobrých životních podmínek zvířat a zapojit se do technické diskuse o dostupných údajích a zdrojích údajů, které budou podkladem pro vědecké poradenství úřadu EFSA v oblasti dobrých životních podmínek hovězího dobytka a krůt na farmách.

Registrace k fyzické účasti na jednom či obou akcích je možná do 13. října 2023 zde.

Akce je otevřena všem zúčastněným stranám, které mají odborné znalosti v oblasti chovatelských postupů a dobrých životních podmínek hovězího dobytka a/nebo krůt na farmách, zejména těm, kteří budou schopni sdílet údaje, které by EFSA potřeboval k posouzení rizik.

Účast je omezena na maximálně 60 fyzických účastníků na den, včetně řečníků a dalších odborníků určených EFSA. 

EFSA umožní účast pouze jednoho zástupce z každé organizace na den. Další výběr účastníků zajistí vyvážené zastoupení různých odborných oblastí a zájmových skupin v publiku.

Zdroj: EFSA