Bezpečnost potravin

Technické poradenství v oblasti ekologické produkce v EU

Vydáno: 15. 12. 2009
Autor:

Předběžné upozornění na výzvu Komise k podávání žádostí o zařazení do registru poradců v EU.

Evropská komise připravuje text výzvy, na základě které se budou vybírat zájemci o zařazení do expertní skupiny pro technické poradenství v oblasti ekologické produkce.
Výzva bude uveřejněna v Úředním věstníku EU (Official Journal of the European Union), série C a bude rovněž dostupná z internetové stránky EU pro ekologické zemědělství.
 
Zdroj: EU-AgriNet