Bezpečnost potravin

Technické podmínky školení týkajících se principů a metod hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin

Vydáno: 20. 4. 2011
Autor: MZe

Zpráva EFSA ze dne 14. 4. 2011.

Zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) obsahuje technické podmínky školení na hodnocení rizik, které vypracovala Pracovní skupina EFSA pro školící aktivity o principech a metodách hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti potravin.

Technické podmínky obsahují detaily programů a cílů pěti různých školících kurzů přizpůsobených specificky pro následující oblasti: mikrobiologické hodnocení rizik, chemické hodnocení rizik (potravinářská aditiva a přísady do krmiv, kontaminující látky, pesticidy, atd.), hodnocení rizik škůdců (PRA), hodnocení v oblasti výživy, hodnocení rizik geneticky modifikovaných organismů a jiných biotechnologií.

Tato zpráva také poskytuje doporučení jak tyto kurzy pro vědce zainteresované v oblasti hodnocení rizik bezpečnosti potravin nebo krmiv organizovat.

Tyto technické specifikace se mohou ukázat jako užitečné při přípravě školících aktivit v oblasti hodnocení rizik v rámci programu „Lepší průpravou za bezpečnější potraviny“ (Better Training for Safer Food).

Celou zprávu můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/142e.htm