Bezpečnost potravin

Technická schůzka k posuzování žádostí o zdravotní tvrzení

Vydáno: 8. 6. 2009
Autor:

Uskuteční se dne 15. června 2009 v Bruselu.

Nařízení (ES) č. 1924/2006 harmonizuje opatření, která se týkají výživových a zdravotních tvrzení a stanovuje pravidla Společenství pro schvalování zdravotních tvrzení uváděných na potravinách. V březnu 2007 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), aby vypracoval vědecký návod na přípravu a prezentaci žádostí o autorizaci zdravotních tvrzení. Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) schválil, po veřejné diskusi, dne 6.7.2007 stanovisko týkající se vědecké a technické směrnice pro přípravu a prezentaci žádostí o autorizaci zdravotních tvrzení podle článku 14, tj. tvrzení o snížení rizika onemocnění a tvrzení vztahující se k vývoji a zdraví dětí. Evropská komise se následně rozhodla, že se tato směrnice bude aplikovat také na tvrzení podle článku 13(5), tj. tvrzení, která jsou založena na nových vědeckých důkazech a/nebo tvrzení, která zahrnují požadavek na ochranu soukromých údajů.
 
EFSA připravil dále dokument ve formě často kladených otázek (FAQ; viz příloha), který navazuje na dokument z roku 2007 a má napomoci v přípravě a prezentaci žádostí podle článku 14 a 13(5). K tomuto dokumentu byla otevřena diskuse. Dne 15. června 2009 se uskuteční schůzka, na základě které bude návrh FAQ revidován a následně publikován na internetových stránkách EFSA.
 
 
Zdroj: EFSA