Bezpečnost potravin

SZPI zjistila ve dvou provozovnách myší trus i plíseň

Vydáno: 18. 2. 2011
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 18.2. 2011.

Na naprosto nevyhovující hygienické podmínky narazili inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) při kontrolách dvou provozoven ve Středočeském kraji.

V prvním případě se jednalo o prodejnu potravin Alena Hollanová v Obříství, kde byla při kontrole zjištěna přítomnost myšího trusu na celé provozovně včetně jejího zázemí. Provozovatelka nebyla v době kontroly schopna doložit, že má zavedeny postupy na regulaci škůdců. Přítomnost hlodavců nebo jakýchkoliv jiných škůdců na prodejně je naprosto nepřípustná a potraviny napadené hlodavci nebo znečištěné jejich trusem jsou nevhodné k lidské spotřebě. Vzhledem k tomu, že ve výše uvedených prostorách nebyla provozovatelka schopna zajistit podmínky, které by umožnily uchovat zdravotní nezávadnost potravin, byla prodejna okamžitě uzavřena.

Ve druhém případě se jednalo o cukrářskou výrobu, kterou provozovala společnost STATUS – BOHEMIA company s.r.o. Výroba medovníků, na jejichž výrobu a prodej se firma specializuje, probíhala v naprosto nevyhovujících hygienických podmínkách. Prostory byly silně znečištěné, na stěnách, dveřích i stropu byl zjištěn rozsáhlý výskyt plísní. Suroviny byly skladovány na špinavé podlaze a docházelo zde k hromadění odpadů. Na základě těchto zjištění byl inspektory vydán zákaz používání prostor pro výrobu v této provozovně.

S oběma firmami bude zahájeno správní řízení. Společnost STATUS – BOHEMIA company s.r.o. bude moci obnovit výrobu až na základě souhlasu SZPI po odstranění všech zjištěných nedostatků a zajištění výroby zdravotně nezávadných potravin. Provozovatelka v Obříství již uložená opatření splnila, a proto bylo možné opět zahájit prodej potravin.

(Zpracovala: Petra Hoferková, oddělení komunikace, ÚI SZPI)
Zdroj:  SZPI