Bezpečnost potravin

SZPI věnuje zvýšenou pozornost potravinám s mléčnou složkou původem z Číny

Vydáno: 6. 10. 2008
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 3.10.2008.

V souvislosti s případem čínského mléka, u kterého byla prokázána kontaminace chemickou látkou melamin, rozhodla Evropská komise 26. září o zpřísnění opatření, která mají ochránit evropský trh před těmito nebezpečnými potravinami.

Již od roku 2002 se nesmí do EU dovážet mléčné výrobky z Číny, což platí i pro sušené mléko. Zákaz dovozu se nyní vztahuje také na veškeré čínské potraviny, které obsahují mléčnou složku a jsou určené pro výživu kojenců a malých dětí. U každé dodávky potravin z Číny, které obsahují více než 15 % mléčné složky nebo u nich obsah této složky nelze zjistit, musí dozorové orgány odebrat vzorky a ověřovat případný obsah melaminu. Do oběhu je pak možné vpustit je ty dodávky, které jsou bezpečné.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel začala tato opatření naplňovat hned poté, co rozhodnutí komise vstoupilo v platnost. Ještě před tím se však kontroly inspekce začaly více zaměřovat na čínské potraviny s mléčnou složkou, které se již na trhu vyskytovaly. Zvýšil se také počet kontrol v obchodech specializovaných na asijské potraviny, inspektoři rovněž ověřují informace od spotřebitelů i z médií. O všech případech, které se řeší v rámci EU i mimo ni, je SZPI podrobně informována prostřednictvím Systému včasného varování pro potraviny a krmiva, jehož je součástí.

Dosud však inspektoři na českém trhu nezjistili žádnou z rizikových potravin a ani se dosud nepotvrdilo, že by do ČR byly dovezeny melaminem kontaminované potraviny z jiné členské země EU. O případném nálezu kontaminované potraviny by inspekce neprodleně informovala veřejnost.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 3.10.2008