Bezpečnost potravin

SZPI se podílí na monitorování výskytu radiace

Vydáno: 17. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 17.3.2009.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce je jednou ze složek radiační monitorovací sítě v ČR, kterou řídí Státní úřad pro jadernou bezpečnost a která sleduje výskyt radiace jak v životním prostředí, tak v celém potravinovém řetězci.

Potravinářská inspekce za účelem monitoringu odebírá vzorky potravin, u nichž je pak zjišťována hmotnostní aktivita umělého radionuklidu 137Cs (Cesium), které představuje reziduum po havárii reaktoru černobylské jaderné elektrárny. Povinností inspekce je také měřit radioaktivitu volně rostoucích hub a výrobků z nich, které jsou k nám dováženy ze zemí postižených havárií elektrárny v Černobylu, a to ještě před propuštěním na území ČR.

V roce 2008 tak bylo hodnoceno 28 vzorků plodin tuzemské produkce; odebrány byly především vzorky brambor, obilí, listové, kořenové a plodové zeleniny a ovoce. Dále byly zkontrolovány tři zásilky zmrazených volně rostoucích hub z Ukrajiny. Laboratorní výsledky však neprokázaly žádné překročení povoleného limitu hmotnostní aktivity radionuklidu 137Cs.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 17. 3. 2009