Bezpečnost potravin

SZPI: Inspekce řešila chléb se zapečenou myší (8. 2. 2008)

Vydáno: 29. 1. 2008
Autor: pospisilova

Tisková zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce 8. 2. 2008. Zpráva tiskové mluvčí M. Šmídtové

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE, Květná 15,603 00 Brno
tel.: +420 542 426 633, fax: +420 542 426 645, e-mail: martina.smidtova@szpi.gov.cz, www.szpi.gov.cz
  
Státní zemědělská a potravinářská inspekce v minulých dnech řešila podnět od spotřebitelky, která si v lednu zakoupila chléb a na nějaký čas si jej zamrazila. Když jej však na začátku tohoto týdne chtěla zkonzumovat, našla uvnitř zapečenou myš. Spotřebitelka podala podnět na krajské hygienické stanici, která jej předala brněnskému inspektorátu SZPI.
Inspektoři poté provedli kontrolu v pekárně v Břestu u Kroměříže, která měla chléb vyrobit a kterou provozuje firma Ing. Evžen Křiva. Ten je nejprve nechtěl vpustit dovnitř. Rozmyslel si to až poté, co inspektoři zavolali na pomoc policii. Na místě bylo zjištěno, že provozovna nesplňuje celou řadu hygienických předpisů: v prostorách určených pro výrobu a expedici pečiva byl celkový nepořádek, na parapetech se usazovala špína, podlaha i stěny byly znečištěné, na některých místech se odlupoval strop nebo byl plesnivý, nikdo z pracovníků pekárny nepoužíval osobní ochranné pomůcky – zejména pokrývky hlavy, díže i míchačka na těsto obsahovaly zbytky starého těsta. Ve výrobní hale se také nacházely předměty nesouvisející s výrobou, např. čisticí prostředky. Dále nebyly předloženy doklady o školení zaměstnanců v otázkách hygieny. Pekárna vyráběla i přesto, že již delší dobu byla mimo provoz prosévačka mouky, pomocí níž se z mouky odstraňují hrubé nečistoty.
Inspektoři také zjistili, že provozovatel nenaplnil svou zákonnou povinnost a neměl zpracovaný systém kritických bodů (tzv. HACCP), který slouží právě k eliminaci systémových chyb při výrobě.
Kvůli velkému množství nedostatků se kontrola v provozovně protáhla do nočních hodin. Majiteli byla uložena opatření veškeré nedostatky neprodleně odstranit. Za hrubé porušení povinností s ním bude zahájeno správní řízení.
S podobným stavem ve výrobních podnicích a přístupem kontrolovaných osob se inspektoři SZPI setkávají zcela výjimečně, obecně jsou hygienické požadavky ve výrobní sféře na dobré úrovni.
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI
Více informací: www.szpi.gov.cz.