Bezpečnost potravin

SZPI: Informace k případu rukoly s jedovatou bylinou

Vydáno: 24. 8. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 21.8.2009.

Rukola je rostlina z čeledi brukvovitých, která se konzumuje jako listová zelenina. V minulých dnech česká média přinesla informace o případu z Německa, kde byla v jednom balení rukoly objevena jedovatá bylina starček, která je rukole velmi podobná. V návaznosti na tyto informace mohly mezi veřejností vzniknout obavy, že se takový výrobek objevuje i na českém trhu. Státní zemědělská a potravinářská inspekce má k tomu upřesňující informace.
 
Na základě tohoto případu nelze usuzovat, že veškerá rukola původem z Německa je závadná. Je potřeba rozlišovat potraviny od různých výrobců a také jednotlivé šarže potravin. Pokud by německý úřad dohlížející na bezpečnost potravin měl důkazy svědčící o tom, že podezřelá dodávka rukoly byla distribuována do jiné členské země, musel by o této skutečnosti informovat dozorový orgán příslušné země prostřednictvím Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva, který funguje v rámci celé EU. Už dříve SZPI informovala, že takové varování Česká republika neobdržela. Potravinářská inspekce přesto odebrala několik vzorků rukoly původem z Německa s cílem ověřit možnou příměs nežádoucích bylin. Žádný ze vzorků neobsahoval bylinu starček ani žádnou jinou nežádoucí bylinu.
 
Kromě toho si SZPI vyžádala bližší informace od partnerského orgánu v Německu. Ten sdělil, že výše uvedený nález byl učiněn na vzorku od spotřebitele, tedy nikoliv na úředně odebraném vzorku. V rámci předběžné opatrnosti však bylo z německého trhu staženo a zkontrolováno přes 9000 balení rukoly. V žádném z nich nebyla nalezena příměs cizí byliny.
 
Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 21. srpna 2009