Bezpečnost potravin

SZIF schválil prvních 10 dodavatelů ovoce do škol

Vydáno: 10. 2. 2010
Autor: bodokova1

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) deset firem, které budou moci dodávat do škol ovoce a zeleninu, které budou žáci prvních až pátých ročníků základních škol dostávat zdarma.

Zahájení programu česká vláda schválila loni před Vánoci. Opatření, které již v roce 2006 navrhla EU, má vést ke snížení dětské obezity. Někteří kritici jej však v minulosti označili za pouhý prostředek k likvidaci přebytků na trhu.
 
Školy, které budou mít o dodávky zájem, si mohou vybírat z průběžně aktualizovaného seznamu firem zveřejněného na stránkách fondu. Vybraný dodavatel jim po uzavření smlouvy bude dodávat ovocné a zeleninové výrobky po celý školní rok. Pokud škola nebude s dodavatelem spokojena, nebo bude chtít z jiného důvodu změnit distributora, bude tak moci učinit až ke konci školního roku. V případě, že se i poté rozhodne v programu pokračovat, může se v dalším školním roce přihlásit k jinému dodavateli.
 
Podle Michala Němce ze společnosti Laktea, jednoho z registrovaných distributorů, dodavatelé v současné době jednají se školami. První dodávky by ve školách mohly objevit na přelomu února a března. O jak časté dodávky se bude jednat, či jaké množství ovoce a zeleniny připadne na jednoho žáka, bude záležet hlavně na skutečném zájmu škol.
 
Kromě čerstvého ovoce a zeleniny dostanou školáci od státem schválených dodavatelů zdarma například také balené ovocné a zeleninové šťávy bez chemických přísad. V pravidlech programu vydaných ministerstvem zemědělství je doporučení, aby bylo preferováno ovoce mírného klimatického pásma, nejlépe domácí produkce, za předpokladu že na trhu bude v množství, které pokryje poptávku.
 
Do prvních až pátých tříd základních škol, pro něž je program určen, v Česku chodí více než 450 000 dětí. Dle kalkulace SZIF by v případě, že by se všichni tito žáci do programu zapojili, vycházela na jednoho z nich zhruba padesátikorunová částka měsíčně.
 
Z unijního rozpočtu mělo na dotované ovoce v tomto školním roce jít 53 milionů z celkových téměř 73 milionů korun. Zbývajících necelých 20 milionů korun měl ze svého rozpočtu poskytnout stát.
 
Součástí akce na podporu konzumace ovoce a zeleniny bude i doporučení školám, jak děti vést ke zdravému stylu života. Na program vyčlenila EU v letošním roce pro 27 členských zemí celkem 90 milionů eur.
 
 
Zdroj: Agris