Bezpečnost potravin

Systémy zajištění vysledovatelnosti ve světě

Vydáno: 21. 8. 2008
Autor:

Přehled aktivit mezinárodních orgánů a také institucí v USA, Kanadě a Evropě, týkajících se „traceability“ v potravinovém řetězci.

Nejdůležitějším důvodem zajišťování vysledovatelnosti je možnost zjištění zdroje případné závadnosti produktu a zároveň zjištění, kde závadné produkty jsou a jejich stažení.
USA
USDA i FDA jsou v otázkách vysledovatelnosti velmi aktivní. V r. 2004 zpracovali výzkumníci z Economic Research Service (ERS) USDA zprávu „Traceability in the US Food Supply: Economic Theory and Industry studies“. Zpráva se zabývá stavem dohledatelnosti v oblasti ovoce a zeleniny, obilovin a olejnin, dobytka, nenabízí však žádná doporučení.
V témže roce Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) USDA ohlásil zavádění národního identifikačního systému dobytka (NAIS). Implementace měla tři fáze. V první šlo o zavedení registrace podniků (nyní je registrováno 458 000 farem), ve druhé o použití 15-místného identifikačního číselného kódu (AIN) pro každé zvíře (kód začíná trojčíslím 840, který je určen pro USA). Pokud se pohyb zvířat uskutečňuje po skupinách, může být použito skupinové identifikační číslo (GIN), nikoli individuální. Pro přidělování čísel a evidenci je zřízen webový systém „Animal Identification Numbering Managment System“ a jsou schváleny různé typy značek/tagů (seznam schválených výrobců).
Ve třetí fázi databázová centra ATD shromáždila data od farmářů systémem „Animal Trace Processing System“. 
Údaje se využívají v případě, že se zjistí výskyt cizí choroby, nebo dojde k rozšíření choroby nebo je úředně vyhlášen stav nebezpečí. Cílem programu je dosáhnout, aby nemocné zvíře bylo specifikováno do 48 h. Nedávné vyšetřování bovinní tuberkulózy však zabralo 199 dnů.
V prosinci 2007 APHIS publikoval návrh „Business Plan for Advancing Animal Disease Traceability
k veřejnému připomínkování. Finální verze se předpokládá během r. 2008.
APHIS rovněž navrhuje opatření, aby byla registrována první místa importu a první místa exportu („The Facts about Traceability“).

 

V r. 2007 vydalo státní výzkumné centrum Cooperative State Research, Education and Extension Service (CRSEES) zprávu „Blueprint for USDA Efforts in Agricultural Animal Genomics 2008-2017“, podle které má být genomika v příštích letech využita i pro zlepšení vysledovatelnosti.
 
Vedle toho úřad FDA vydal v r. 2004 v souvislosti s bioterorismem nařízení požadující, aby všichni účastníci potravinového řetězce (kromě farmářů, veřejného stravování apod.) uchovávali identifikační záznamy po dobu dvou let. Navíc v listopadu 2007 přišel FDA s iniciativou na zlepšení : „The Food Protection Plan“, který má působit preventivně, efektivně a rychle.
 
Kanada
Kanadská organizace Can-Trace  vydala standard založený na systému GS1( viz níže). Verze 2 "Canadian Food Traceability Data Standard"
vyšla v r. 2006.
 
Evropa
Evropská unie požaduje od ledna 2005 zavedení systému vysledovatelnosti od všech subjektů zúčastněných v řetězci. Fórum potravinářského obchodu CIES se sídlem ve Francii vydalo směrnici „Implementing Traceability in the Food Chain“.
 
Mezinárodní aktivity
Nezisková organizace v Belgii GS1 zpracovala a zavádí globální identifikační elektronické komerční standardy pro dodavatelské řetězce. Jejími členy je více než 100 zemí. V r. 2006 vydala „Global Traceability Standards guidelines“pro dodavatele čerstvých a balených potravin. Týká se standardizace dohledávacího procesu a identifikace možných zdrojů (složek, přepravních jednotek) a míst (pole, obchod aj.) v rámci řetězce. Hlavní identifikátory podle GS1 US jsou: Global Trade Item Number (GTIN), tj. 12 – 14místné číslo, Seriál Shipping Container Code (SSCC) – 18místné číslo uváděné obvykle na paletách a Global Location Number (GLN) – 13místné číslo týkající se fyzického umístění.
 
Příloha: Principy vysledovatelnosti Codex Alimentarius
 
Mezinárodní mlékařská federace IDF vydala v dubnu 2007 „IDF Guiding Principles for Traceability/Product Tracing“.  
Světová organizace pro zdraví zvířat OIE působící ve Francii vydala v květnu 2007 normu pro identifikaci a vysledovatelnost zvířat.  
 
Mezinárodní normalizační organizace ISO vydala v červnu 2007 normu ISO 22 005 s obecnými principy a doporučeními pro navržení a zavedení systému vysledovatelnosti pro potraviny a nápoje. Zpracovatelé, kteří chtějí certifikaci podle této normy musí mít systém sledování toku krmiv, potravin ingrediencí a obalů do závodu i z něho. Musí být schopni doložit údaje v každém stupni produkce. Pro každý článek musí být k dispozici alespoň informace o přímých dodavatelích a zákaznících.
 
 
Poznámka
V ČRse problematikou vysledovatelnosti intenzivně zabývá sdružení GS1 Czech Republic. Informace získáte na adrese martoch@gs1cz.org.