Bezpečnost potravin

Systém sledování klonovaných zvířat

Vydáno: 25. 1. 2008
Autor:

Společnosti ViaGen a Trans Ova Genetics z USA zabývající se klonováním zpracovaly systém pro zjišťování použití surovin z klonů.

Dvě vedoucí společnosti USA zabývající se klonováním hospodářských zvířat ViaGen a Trans Ova Genetics zveřejnily v prosinci 2007 program využívající systém řízení dodavatelských řetězců ke stopování klonovaných zvířat, pokud by tato byla využita k výrobě potravin. Systém však již nepodchytí potomky klonovaných zvířat, protože ty už vlastně nejsou klony.
Každé klonované zvíře má mít elektronickou identifikační značku. Systém je založen na vytvoření databáze registrovaných klonovaných zvířat a byl vyvíjen několik let, přičemž byl projednáván se zástupci všech složek potravinového řetězce. Program je navržen, aby podpořil případné marketingové tvrzení, že masný nebo mlékárenský výrobek není vyroben z klonu. Protože v současné době už nějaká klonovaná zvířata existují (v USA kolem 600 kusů), může být systém odzkoušen.
Úřad FDA schválil uvádění produktů z klonovaných zvířat (hovězího, prasat a koz, zatím nebyly schváleny ovce), ale případní producenti byli požádáni o odložení uvedení na trh ještě několik měsíců.
Podle Střediska pro bezpečnost potravin (Center for Food Safety) však je výše uvedený systém sledování klonovaných zvířat jen pokusem o ukonejšení spotřebitelské veřejnosti, pokud jde o mléko a maso z klonovaných zvířat.
Tím, že registrace klonování je dobrovolná, může dojít k rozšíření klonů do potravin, aniž by se daly vysledovat.