Bezpečnost potravin

Systém RASFF oslavil 30. výročí

Vydáno: 31. 8. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 28.8.2009.

Před třiceti lety začal v Evropě fungovat Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF). Za ta léta systém prodělal mnoho změn; ovlivnil jej rozvoj komunikačních sítí i rozšíření Evropské unie. Princip ovšem zůstal stejný. Státy, které jsou na něj napojeny, si jeho prostřednictvím vyměňují informace o nebezpečných potravinách, ale i krmivech na evropském trhu. Když jeden ze členů sítě zjistí na svém území nebezpečnou potravinu a existuje byť jen podezření, že byla distribuována do jiné země, musí o tom neprodleně tuto zemi prostřednictvím systému informovat. Orgán takové země pak může včas přijmout nezbytná opatření, aby ochránil zdraví spotřebitelů. 
Národním kontaktním místem systému RASFF v ČR je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Pracovnice Národního kontaktního místa přijímají varovná oznámení od ostatních členských zemí a naopak odesílají oznámení o případech, které zjistily dozorové orgány na českém trhu. Národní kontaktní místo funguje nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně včetně víkendů a státních svátků. SZPI zároveň sama do systému přispívá. 
V roce 2008 se ČR týkalo 118 oznámení, 64 % z nich řešila právě SZPI. Oznámení se týkala například nadlimitního obsahu pesticidů v ovoci a zelenině, cukrovinek s nedeklarovaným alergeny nebo suchých skořápkových plodů s aflatoxiny. SZPI ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel také zadržela čtyři dodávky nebezpečné potraviny ještě před propuštěním na evropský trh, jednalo se například o arašídy, u nichž byl prokázán zvýšený výskyt aflatoxinů, nebo o želé cukrovinky z Vietnamu, při jejichž konzumaci hrozí riziko zadušení.
V letošním roce již SZPI řešila 52 přijatých oznámení, naopak vlastní kontrolní zjištění se stala podkladem pro 21 odeslaných oznámení. SZPI tak například varovala před doplňky stravy, které obsahovaly látky určené pouze pro schválená léčiva, nebo před nebezpečnými žvýkačkami, které měly údajně podporovat erekci. Kromě toho již bylo na hranicích zadrženo pět dodávek nebezpečných potravin, například mandlí a arašídů s aflatoxiny nebo plesnivých rozinek.
V loňském roce bylo prostřednictvím systému RASFF distribuováno celkem 3099 originálních oznámení. Mezi mediálně nejznámější kauzy v celoevropském kontextu patřil případ dioxiny kontaminovaného vepřového masa z Irska nebo případ výskytu melaminu v potravinách původem z Číny. V případě melaminu byli členové systému RASFF napojeni dokonce na informační síť Světové zdravotnické organizace INFOSAN a byli tak informováni nejen o zjištěních z  Evropy, ale z celého světa.

graf_rasff2.JPG

Notifikace systému RASFF týkající se ČR v roce 2008

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) – převážně potraviny neživočišného původu
Státní veterinární správa (SVS ČR) – potraviny živočišného původu
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) – krmiva
Orgány ochrany veřejného zdraví (OOVZ) – materiály přicházející do styku s potravinami

Zpracoval: Mgr. Martina Šmídtová – tisková mluvčí SZPI , tel.: +420-542426633  

Zpráva EK o fungování systému RASFF v roce 2008