Bezpečnost potravin

Syrové mléko: Jaká jsou rizika?

Vydáno: 21. 1. 2015
Autor: KM EFSA

Evropský úřad pro bezpečnost potravin posoudil rizika související s konzumací syrového mléka

Syrové mléko může obsahovat nebezpečné bakterie, které mohou způsobit vážná onemocnění. Dodržování zásad správné hygienické praxe na farmách je klíčové pro snížení kontaminace syrového mléka, zatímco dodržení chladícího řetězce je důležité k zabránění či zpomalení růstu bakterií v syrovém mléce. Nicméně pouze tyto praktiky rizika zcela neodstraní. Převaření syrového mléka před jeho konzumací je stále nejlepší cestou, jak zničit mnoho bakterií, které mohou člověku uškodit.
Zájem o konzumaci syrového mléka v EU roste, protože lidé věří v jeho příznivé účinky na zdraví. Podle platných hygienických předpisů EU mohou členské státy zakázat či omezit uvádění na trh syrového mléka určeného k lidské spotřebě. Prodej syrového mléka prostřednictvím mlékomatů je v některých zemích povolen, ale spotřebitelé jsou instruováni o důležitosti převaření syrového mléka před jeho konzumací.
Odborníci z Vědeckého panelu pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (Scientific Panel on Biological Hazards EFSA (BIOHAZ)) ve svém stanovisku o rizicích pro veřejné zdraví souvisejících se syrovým mlékem došli k závěru, že syrové mléko může být zdrojem zdraví škodlivých bakterií – zejména rodů Campylobacter, Salmonella a shiga toxin produkující Escherichia coli (STEC).
Vědecký panel nebyl schopen kvantifikovat rizika pro veřejné zdraví spojená s konzumací syrového mléka v EU s ohledem na chybějící data. Nicméně podle dat členských států o výskytu onemocnění z potravin v letech 2007 – 2013 souviselo 27 epidemií s konzumací syrového mléka.
Většina z nich, 21, byla způsobena bakteriemi rodu Campylobacter, jedna byla způsobena bakteriemi rodu Salmonella, dvě STEC a tři virem klíšťové encefalitidy (TBEV).  Většinu epidemií způsobilo syrové kravské mléko, několik jich bylo způsobeno syrovým kozím mlékem.
„Je potřeba zlepšit komunikaci směrem ke spotřebitelům o nebezpečích a opatřeních spojených s konzumací syrového mléka“, říká John Griffin, předseda BIOHAZ panelu.
Kojenci, děti, těhotné ženy, staří lidé a ti, kteří mají oslabenou imunitu, jsou vystaveni vyššímu riziku onemocnění po konzumaci syrového mléka.

Vědecké stanovisko naleznete na webu EFSA. 

Zdroj: EFSA: Raw drinking milk: what are the risks?