Bezpečnost potravin

Symposium „Bezpečnost a dostatek potravin rostlinného původu“

Vydáno: 24. 11. 2023
Autor: KM EFSA

Vědecký výbor Belgické agentury pro bezpečnost potravin (AFSCA) připravuje hybridní sympozium na téma bezpečnosti a dostatku potravin rostlinného původu a vlivů, které tyto aspekty ohrožují.

Cílem je zabývat se velkými výzvami, které mají dopad na rostliny a rostlinné produkty, jako jsou změna klimatu, nové politické iniciativy (Green Deal), globalizace a cena rostlinných produktů, které spotřebováváme. Sympozium se rovněž zaměří na možné adaptace na tyto výzvy, jako jsou alternativy k pesticidům a městské a precizní zemědělství, a na potenciální nová rizika, jako jsou rostlinné toxiny a ztráta biologické rozmanitosti.

Na závěr proběhne diskuse u kulatého stolu, která umožní zúčastněným stranám určit body zájmu úřadů, akademické obce, průmyslu a spotřebitelů.

Symposium se bude konat prezenčně a on-line dne 8. prosince 2023 v 9:00-16:00 hod.

Účast je bezplatná, předchozí registrace je nutná!

Program symposia a přístup k registraci najdete na internetových stránkách Vědeckého výboru AFSCA.

Zdroj: FAVV-AFSCA