Bezpečnost potravin

Symboly pro označení materiálů přicházejících do styku s potravinami

Vydáno: 24. 9. 2009
Autor:

Symbol pro materiály určené pro styk s potravinami. Symbol varující před konzumací nejedlých částí obalů (aktivních a inteligentních).

Na internetových stránkách Evropské komise – GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco) je k dispozici soubor dokumentů, které se týkají materiálů přicházejících do styku s potravinami. Na tento seznam byl aktuálně zařazen dokument, který uvádí symboly pro označení materiálů ve styku s potravinami. Pro každý symbol je uveden odkaz na legislativu.
Jde o pracovní dokument, který je pouze informativního charakteru.
 
Článek 15 rámcového nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech pro styk s potravinami specifikuje požadavky na značení. Uvádí, že k materiálům a předmětům, které při uvedení na trh ještě nejsou ve styku s potravinami, se připojí slova “pro styk s potravinami“ nebo konkrétní označení týkající se jejich použití, jako kávovar, láhev na víno, polévková lžíce, a nebo symbol (Obrázek 1).
 

Obrázek 2 uvádí symbol pro materiály určené ke styku s potravinami ve formátu .jpg.

 

Článek 11 nařízení (ES) č. 450/2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami obsahuje dodatečná pravidla pro označování. Jedním z nich je symbol “NEJEZTE” pro označení nejedlých částí aktivních a inteligentních materiálů a předmětů, které by mohly být považovány za jedlé (Obrázek 3).