Bezpečnost potravin

Symbol pro podíl celozrnné mouky používaný v Norsku

Vydáno: 7. 4. 2011
Autor: Ing. Suková

Jednoduché, srozumitelné označení zvýšilo prodej chleba se zvýšeným podílem celozrnné mouky téměř na 50 %. Je používán symbol, v němž je podíl celozrnné mouky odstupňován po 25 %.

Systém označování podílu celozrnné mouky v chlebu, tzv. „bread scale“, který  byl vyvinut norskou Federací pro potraviny a nápoje (NHO Matt og Drikke)v r. 2006,  je v současnosti využíván na 2/3 chlebů prodávaných v Norsku. V důsledku toho se od r. 2007 podařilo dvěma největším průmyslovým pekárnám v zemi zvýšit podíl prodeje chleba se zvýšeným podílem celozrnné mouky o 7 % resp. 10 %. Podíl prodeje chleba se zvýšeným podílem celozrnné mouky již tvoří téměř polovinu z celkového prodeje chleba. S tím koresponduje snížení konzumace chleba z bílé mouky. Tyto výsledky ukazují, že spotřebitelé vítají informace o složení potravin a mění své stravovací zvyklosti v zájmu ochrany svého zdraví.

U různých druhů obilovin je zohledněna řada různých faktorů, podle nichž se “celozrnná mouka“ posuzuje. Na balených chlebech je používán symbol, v němž je podíl celozrnné mouky odstupňován po 25 %:

0 – 25 %       „bílý“
25 – 50 %     „semi-celozrnný“
50 – 75 %     „celozrnný“
75 – 100 %    „extra celorznný“

Výrobci, kteří symbol používají, musí mít příslušné povolení.
Téměř 900 druhů chleba je přihlášeno k označování tímto symbolem. 87 z nich  je označeno plně vybarveným kruhem, tzn. „extra celorznný“, 271 druhů má kruh vybarvení ze tří čtvrtin, tzn. „celozrnný“, 266 druhů má kruh vybarvený z poloviny, tzn. „semi-celozrnný“, 272 druhů má vybarvenu jen čtvrtinu kruhu, tzn. „bílý“.

EU Food Law, 2011, č. 476, s. 13-14