Bezpečnost potravin

Švýcarský prostředek používaný pro snazší výrobu ovocných šťáv

Vydáno: 30. 7. 2009
Autor: bodokova1

Zvyšování výtěžnosti barvy a šťávy z bobulovitého ovoce a hroznového moštu.

Se současným měnícím se životním stylem, s důrazem na zdravou výživu, vzrůstá poptávka po produktech, které dobře chutnají a současně podporují celkově dobrý zdravotní stav.
Významné vlastnosti bobulovitého ovoce, které jsou hodné povšimnutí protože podporují lidské zdraví, jsou vědecky doložené. Zejména jejich antioxidativní vlastnosti, které jsou vnějším způsobem stanovitelné, mají význam při hodnocení přítomnosti obsažených sekundárních rostlinných látek, vitaminů, minerálů a vlákniny.
Toto superovoce osloví spotřebitele, kteří chtějí mít dobrý pocit jak z chuti, tak i ze vzhledu. Proto je výroba potravin ze zdravého ovoce využívána mnoha výrobci, kteří využívají tuto lákavou mezeru na trhu.
Nejnovější řešení pro výrobu ovocných šťáv je založeno na použití produktu pocházejícího ze švýcarské firmy Novozymes.  Speciální prostředek Pectinex® Ultra Color byl vyvinut pro zpracování bobulovitého ovoce a odrůdy hroznového vína „Concord“. Použitá směs pektinasy, která je výsledkem fermentačních postupů, je vhodná zvláště pro biovýrobky.
Díky Pectinex Ultra Color dochází ke zvyšování flexibility a zlepšování účinnosti výrobního procesu. Napomáhá lepšímu lisování plodů, což je spojeno s podstatným snížením zakalení během tvorby rmutu, zjednodušuje čištění a filtraci při výrobě ovocných šťáv. Malé množství nerozpustných pevných látek po rmutování usnadňuje sériovou filtraci. Zvláště u dekantérů se zkracuje doba prodlevy a celková kapacita se přitom ještě zvýší.
Testem na zjištění alkoholu lze velice názorně zlepšit proces zpracování, protože se tímto způsobem ve zbytkovém rmutu projeví nepatrný negativní výsledek přítomnosti pektinu. Posuzovaná účinnost působení prostředku Pectinex Ultra Color vykazuje u čerstvého bobulovitého ovoce, ale i hroznů zpracovaných z mražených surovin, značnou nezávislost na typu používaného zařízení.
Zdroj: GETRÄNKE INDUSTRIE, 2009, 63, č. 6, s. 16-18