Bezpečnost potravin

SVS ČR: Tymiánový med s tetracyklinem z Řecka stažen z trhu

Vydáno: 23. 7. 2008
Autor: sukova1

Tisková zpráva z 22. 7. 2008.

Jak jsme prospěli Německu
Účinnost a prospěšnost našeho státního veterinárního dozoru přesahuje hranice. Chráníme nejen naše občany a jedlíky, ale i občany a jedlíky ostatních členských zemí EU. Tentokrát jedlíky medu v Německu.
 
Běžná veterinární kontrola Městské veterinární správy v Praze v místě určení prověřovala zásilku tymiánového medu původem z Řecka. V odebraných vzorcích byla zjištěna přítomnost tetracyklinu  – tj. reziduí nepovolených inhibičních látek (antibiotikum). Na základě tohoto výsledku byla šarže určena k likvidaci. Šlo o množství nepřesahující deset kilogramů.
 
Rezidua antibiotik v medu být nesmí vůbec žádná. Sice přímo zdraví člověka neohrozí, ale mohou významným způsobem negativně ovlivňovat odolnost všemožných choroboplodných mikroorganismů.
 
Zjištěný případ SVS ČR oznámila Systémem rychlého varování (RASFF), který slouží k informování všech členských zemí EU. Šetřením v Řecku bylo následně zjištěno, že tento med byl medem smíchaným od dvou zpracovatelů (oba v Řecku). Dále bylo zjištěno, že stejná šarže byla v průběhu tohoto roku dodána také do Německa a to v mnohem větším množství než do ČR – v Německu to bylo celkem 324 kg tohoto medu a Řecku pak 2 949 kg. Veškeré množství tedy bylo na základě zjištění českého státního veterinárního dozoru staženo z oběhu a určeno k likvidaci.
 
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.