Bezpečnost potravin

SVS ČR: Tresčí játra s dioxiny jsme nepropustili

Vydáno: 14. 7. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 13.7.2009.

Zásilka tresčích jater z Polska, ve které byly naším veterinárním dozorem (i polskými veterinárními orgány) zjištěny dioxiny, nebyla propuštěna do tržní sítě.
 
Již 10. 6. 2009 jsme psali o tresčích játrech z Polska, výrobce AJTEL Spółka Jawna, Gdańsk, u kterých byl zjištěn nadlimitní obsah dioxinů. Případ má ale pokračování.
 
Naši inspektoři tehdy odebrali vzorek jedné šarže a zjistili, že výsledek nevyhovuje v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Jednalo se o 22 512 kusů konzerv tresčích jater ve vlastním oleji po 120 g (2 701 kg).  Kontrola byla provedena v místě určení (orgány veterinární správy kontrolují v místech určení zásilky z jiných členských států – kontrola dokumentace, popřípadě odběr vzorku k laboratornímu vyšetření), tudíž zásilka nebyla uvolněna do tržní sítě. Informovali jsme o tom tedy systémem RASFF Komisi a všechny členské státy (viz tisková zpráva z 10. června).
 
Následně se ozvala polská kompetentní autorita, která nás informovala o tom, že byl odebrán vzorek jiné šarže tresčích jater ve vlastním oleji od stejného výrobce a i tato šarže nevyhověla v parametru suma dioxinů a PCB s dioxinovým efektem. Nevyhovující výsledek laboratorního vyšetření byl ze dne 7. 5. 2009 a i přesto dne 13. 5. 2009 bylo z Polska odesláno toto zboží do České republiky. Státní veterinární správa ČR požádala polskou kompetentní autoritu o vysvětlení daného případu. Zatím nemáme vyjádření k dispozici.

Ani tato šarže o 17 352 kusech (2 082 kg) se však do tržní sítě nedostala. Byla na základě informace z Polska pozastavena u příjemce v ČR.
 
Z uvedeného je zřejmé, že v případě, když je důvodné podezření, je třeba být velmi obezřelí a je na místě kontrolovat fyzicky i zásilky obchodované v rámci intrakomunitárního trhu. Je tomu tak zejména při kontrole produktů rybolovu z oblastí, které jsou postiženy starými ekologickými zátěžemi, jako je tomu například v některých oblastech Baltského moře.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR