Bezpečnost potravin

SVS ČR: Stop závadné tresce

Vydáno: 17. 7. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.7.2008.

Státní veterinární správa ČR nařídila poslat zpět vývozci do Bulharska 20 000 kg zmrazené tresky původem z Číny.
 
Zásilku prošetřila a prověřila Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina. Šlo o aljašskou tresku, filety zmrazené, původ Čína, množství 2000 kartonů po 10 kg (20 000 kg), dovoz z Bulharska.
 
Veterinární inspektoři, tak jaká je praxe při kontrole veterinárního zboží, odebrali vzorky k vyšetření. V rybách bylo zjištěno nadlimitní množství polyfosfátů, tj., což znamená, že zboží nevyhovuje podmínkám pro použití pro lidskou spotřebu (jak stanoví Vyhláška č.4/2008). Tudíž zboží nebylo propuštěno do volného oběhu ČR.
 
Po dohodě s odesílatelem byla celá zásilka dne 15.7.2008 zaplombováno orgány celní správy ministerstva financí ČR a odeslána zpět do Bulharska. Případ byl nahlášen Českou republikou do Systému rychlého varování – RASFF a byl notifikován Komisí jako informace pro ostatní členské státy.
 
Taková je praxe, že potraviny a suroviny živočišného původu propuštěné na intrakomunitární trh některou členskou zemí EU jsou kontrolovány namátkově v místech určení, a to nejen pokud jde o je doprovázející dokumenty, ale popřípadě i fyzicky.
 
Výsledkem takto fungující dozorové činnosti je účinná ochrana lidí, jedlíků potravin živočišného původu, v tomto případě ryb, a to jak v ČR, tak i v ostatních členských zemí EU.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR