Bezpečnost potravin

SVS ČR: o klonování zvířat

Vydáno: 19. 8. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 17.8.2010 doplněná o další zdroje informací.

„Klónů“ netřeba se báti, život nekrátí
V médiích se objevily informace, že ve Velké Británii je možné koupit hovězí maso z klónovaných zvířat, popřípadě mléko pocházející od naklónovaných dojnic a již následovaly spekulace, co by, kdyby, a zda to nějak člověka nemůže ohrozit.
Tyto úvahy nezazněly poprvé, již se jimi zabýval i Evropský úřad pro potraviny a vydal stanovisko, ze kterého vyplývá, že odsud nehrozí člověku riziko, nevidí rozdíl mezi masem a mlékem zvířat klónovaných a zvířat přirozeně rozmnožovaných („je velmi nepravděpodobné, že by potraviny jako maso a mléko získané ze zdravých klonovaných zvířat znamenaly větší zdravotní riziko než z konvenčně chovaných zvířat. Nebyly zjištěny rozdíly v nutriční hodnotě masa a mléka pocházejícími z konvenčních nebo klonovaných zvířat“).
 
Pokud jde o naši republiku, je tato diskuse i tak v podstatě bezpředmětná, neboť Státní veterinární správa ČR nemá informaci o tom, že by na našem území byly nabízeny potraviny živočišného původu z klónovaných zvířat. Nicméně, i kdyby tomu tak bylo, tak takovéto potraviny musejí splňovat podmínky zdravotní nezávadnosti. A jde-li o maso z „klónů“ nejde o žádné zdravotní ohrožení člověka.