Bezpečnost potravin

SVS ČR: Někdy je jediným řešením smrt

Vydáno: 20. 6. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.6.2008.

Rozhodnout o usmrcení zvířete je vždy obtížné. Pokud se však zabrání šíření nebezpečné nákazy, anebo je prognóza léčení infaustní, nebo tak velí diagnostické důvody, není o čem hovořit. Samozřejmě takové rozhodnutí musí mít oporu ve veterinární legislativě.
 
V loňském roce bylo v souvislosti s BSE utraceno 163 kusů skotu, kvůli klusavce u ovcí celkem 59 ovcí. Příčinou utracení 45 000 ryb byl výskyt infekční hemopoetické nekrózy (nekrózy krvetvorné tkáně). Kvůli zjištěné salmonelóze v chovech drůbeže bylo v roce 2007 usmrceno 398 481 kusů drůbeže (nosnic), kvůli choleře 3094 drůbeže (krůt) a kvůli výskytu ptačí chřipky 172 939 kusů drůbeže (krůty, brojleři). Počty drůbeže se mohou laikovi zdát velké, ale uvážíme-li, že počty chované drůbeže v ČR se pohybují v řádu milionů, jde o procento poměrně malé. Kvůli moru včelího plodu bylo loni zlikvidováno 1008 včelstev.
 
Právě díky důslednému razantnímu postupu orgánů státního veterinárního dozoru se i nadále daří, že nebezpečné nákazy zvířat naši republiku nesužují. Je třeba také dodat, že uskutečňujeme nadále ozdravovací programy, aby se situace ještě zlepšila. Například od počátku roku 2006 probíhá Národní ozdravovací program od IBR (infekční bovinní rhinotrachetidy), již druhým rokem probíhá Program tlumení salmonely v chovech drůbeže a razantněji se postupuje podle dokonalejší metodiky proti moru včelího plodu a proti varroáze.
 
Těmito kroky Státní veterinární správa navazuje na úspěchy, kterých dosáhla v uplynulých letech. Určitě je na místě zmínit, že je naše republika orgány EU uznána za zemi prostou brucelózy, leukózy a tuberkulózy skotu, Aujeszkyho choroby prasat, brucelózy ovcí a koz a jsme také prosti vztekliny.
 
Při této příležitosti je vhodné opět připomenout, že všichni chovatelé jsou povinni neprodleně místně příslušné krajské veterinární správě nahlásit jakékoli podezření z nebezpečné nákazy zvířat.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR