Bezpečnost potravin

SVS ČR k povodním na Moravě 2010

Vydáno: 20. 5. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 19.5.2010.

Na povodně se těžko zvyká

V osudovou ranou krutě zkoušených oblastech Moravy se před velkou vodou daří zachraňovat životy lidí i zvířat. Po zkušenostech z roku 1997 a i 2002 se zdá, že zemědělci a chovatelé nebyli zaskočeni a ztráty na zvířatech nejsou hlášeny. Z hospodářství v Bohumíně bylo z 60 kusů skotu evakuováno 30 krav.

Ukazuje se, že evakuaci hospodářských zvířat nenechali lidé na poslední chvíli. Je totiž potřeba počítat, aby přestěhovaná zvířata mohla na náhradním místě vydržet s podestýlkou a krmením aspoň 14 dní. I tak to bude se zajištěním jejich potřeb, popřípadě s veterinární péčí problém. Určitě je dobré při evakuaci vzít s sebou dokumentaci, očkovací průkazy a popřípadě i veterinární léčiva.

Pokud dojde k úhynu hospodářských nebo domácích zvířat, lze je tzv. neškodně odstranit v asanačním podniku, ale lze je i zahrabat na vlastním pozemku (do 80 cm při použití dezinfekce), ale s výjimkou skotu, ovcí, koz a prasat a koní, v tomto případě ale může udělit výjimku místně příslušná krajská veterinární správa.

Povodeň ale neškodí jen lidem a zvířatům přímo, ale škodí tak, že znehodnocuje krmení, píci a i spodní vody. Potraviny a krmení zasažené povodní je třeba zlikvidovat, voda je kontaminovaná fekálními baktériemi a původci různých nákaz, zejména leptospirózy, popřípadě ropnými látkami, oleji a kdovíjakými jinými chemickými látkami. Výjimkou jsou konzervy, které je ale samozřejmě třeba omýt. Vždy při manipulací se zatopenými věcmi dbát zvýšené hygieny!

V případě jakýchkoli problémů je třeba kontaktovat obec, hasiče, policii, armádu, tj. složky IZS – Integrovaného záchranného systému, kam patří samozřejmě i orgány státního veterinárního dozoru.

V současné době, kdy povodně kulminují, je dobré pomýšlet na chvíle, až voda opadne. Na likvidaci znehodnoceného krmiva, popřípadě odstranění uhynulých zvířat a na asanaci stájí a vodních zdrojů. A také přemýšlet do budoucna, neboť je velmi pravděpodobné, že se s povodněmi v některých oblastech musí počítat.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR