Bezpečnost potravin

SVS ČR: Jak to je a bude se značením hovězího od 1.7.08 (27.2.2008)

Vydáno: 28. 2. 2008
Autor:

Značení hovězího masa stále platí, jen od 1. 7. 2008 bude drobná změna.

Zákazníci řeznictví již před více než pěti lety přivítali, že bylo rozhodnuto o značení hovězího masa s ohledem na pohlaví i stáří jatečného kusu. Bylo tak učiněno zejména s ohledem na to, že zákazníci měli zájem o koupi „mladého“ masa, které je snáze kuchyňsky zpracovatelné.
 
Platí tedy, že zákazník musí mít možnost se o nabízeném hovězím mase dozvědět následné informace:

1)      věkovou kategorii, tedy, zda jde o mladého býka, jalovici, či krávu,

2)      identifikační číslo zvířete nebo skupiny zvířat,
3)      země narození zvířete,
4)      země výkrmu zvířete,
5)      země, kde bylo zvíře poraženo,
6)      schvalovací číslo jatek,
7)      schvalovací číslo bourárny,
8)      číslo laboratorního protokolu vyšetření na BSE (jde-li o jatečný kus starší než 30 měsíců).
 
Bod 1 dozná jistých změn od 1. 7. 2008 (vstoupí v platnost nařízení na označování telecího masa).
 
Pokud jde o srovnání ČR s ostatními členskými zeměmi EU, tak body 2 – 7 jsou povinné ve všech členských státech a to i pro maso pocházející ze třetí země, body 1 a 8 platí pouze v ČR. Body 3 – 5 lze nahradit jediným údajem „původ“ v případě, že se vše událo ve stejné zemi.
 
Tyto informace je povinné uvádět na etiketách na baleném mase, u nebaleného masa musí být údaje v prodejně umístěny tak, aby si je mohl kupující pohodlně přečíst, v případě skupinové identifikace platí pouze to, že od sebe musí být zřetelně prostorově odděleno maso pocházející z různých států.
 
Orgány státního veterinárního dozoru značení masa samozřejmě rutinně kontrolují. Lze říci, že již delší dobu neshledávají porušení této povinnosti, zajisté i proto, že prodejci si jsou této povinnosti dobře vědomi.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.