Bezpečnost potravin

SVS ČR: informace o původu ryb

Vydáno: 23. 9. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.9.2010.

Chcete vědět, kde rybičku ulovili?

Zákazník je zvídavý, a má právo být informován. Evropská Komise vychází v tomto ohledu zákazníkům vstříc a uvádí v příloze k nařízení Komise č. 2065/2001 kódy, ze kterých je možné zjistit, kde byly ryby odloveny. Tyto kódy lze nalézt na etiketách mrazených ryb, rybích výrobků i na konzervách.

Samozřejmě jsou tato kódová označení vodítkem také pro orgány veterinárního dozoru. To znamená, aby v případě zjištěných problémů, pokud jde o například o porušení zdravotní nezávadnosti, bylo možné dohledat původ. Takto například bylo možné před časem zjistit, že tresčí játra s nadměrným obsahem dioxinů pocházely z tresek ulovených v Baltském moři.

Pozorní zákazníci se tedy mohou dozvědět, že rybí výrobky označené FAO č. 21 pocházejí ze severozápadního Atlantiku, nebo FAO č. 37.1, 37.2 a 37.3 ze Středozemního moře, anebo FAO č. 27.IIId z Baltského moře.

Pro úplnost informace uvádíme přílohu nařízení Komise (ES) č. 2065/2001:                 

Oblast odlovu
Vymezení oblasti (1)
 
severozápadní Atlantik
oblast FAO č. 21
severovýchodní Atlantik (2)
oblast FAO č. 27
Baltické moře
oblast FAO č. 27.IIId
středozápadní Atlantik
oblast FAO č. 31
středovýchodní Atlantik
oblast FAO č. 34
jihozápadní Atlantik
oblast FAO č. 41
jihovýchodní Atlantik
oblast FAO č. 47
Středozemní moře
oblasti FAO č. 37.1, 37.2 a 37.3
Černé moře
oblast FAO č. 37.4
Indický oceán
oblasti FAO č. 51 a 57
Tichý oceán
oblasti FAO č. 61, 67, 71, 77, 81 a 87
Antarktida
oblasti FAO č. 48, 58 a 88
(1) Ročenka FAO – Statistika rybolovu. Úlovky. sv. 86/1.2000.
(2) Vyjma Baltického moře.

Ještě dodatek: na etiketě může být uvedeno buď jen kód FAO anebo slovně jen oblast anebo kód FAO i oblast, přičemž všechny možnosti jsou správné. Samozřejmě vždy se uvádí jen jedna oblast, nelze, aby na jedné rybě bylo více oblastí odlovu!

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2065/2001 ze dne 22. října 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 104/2000, pokud jde o informování spotřebitelů o produktech rybolovu a akvakultury