Bezpečnost potravin

SVS ČR hodnotí svou činnost za posledních 20 let

Vydáno: 13. 11. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 12.11.2009.

Po listopadu 89 se mají (i) zvířata lépe

Pamětníkům se jistě vybaví dávná hesla typu „Bez XY nebylo by Z“. Ničím takovým nehodláme začít. Přesto lze konstatovat, že pokud jde podmínky, ve kterých jsou chována zvířata hospodářská i zájmová, se za posledních 20 let mnohé změnilo k lepšímu.

Stačí vzpomenout, že byl po roce 1990 konstituován dokonalejší systém státního veterinárního dozoru na základě vzniku Státní veterinární správy. Byl přijat zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zde jsme byli první ze zemí bývalého východního bloku. Vznikly soukromé veterinární praxe a začala působit celá řada nevládních organizací zabývajících se ochranou zvířat, což mělo velmi pozitivní vliv na tvorbu nové veterinární legislativy.

Je tedy možné ohlédnout se zpět s jistým uspokojením. A při této příležitosti, kdy se bilancuje uplynulé dvacetiletí, je vhodné připomenout, že Česká republika získala status země úředně prosté například leukózy skotu (od roku 2000), brucelózy skotu, brucelózy ovcí a koz a bovinní tuberkulózy (rozhodnutím Evropské komise od roku 2004), přičemž tyto nákazy v ČR nebyly zjištěny od roku 1964, popřípadě 1967). Na Aujeszkyho chorobu prasat a IBR (infekční bovinní rhinotracheitidě) můžeme od roku 2008 v rámci obchodování s ostatními zeměmi požadovat dodatečné garance. Podle kritérií OIE (Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat) jsme od roku 2004 rovněž zemí prostou vztekliny (poslední výskyt u divokých lišek byl zaznamenán v roce 2002). A letos skončila orální vakcinace lišek. V současné době probíhá celá řada ozdravovacích programů, například ozdravovací program proti IBR, národní ozdravovací program pro tlumení výskytu salmonel v chovech drůbeže, v chovech prasat, a tak by se dalo pokračovat.

Jistě je také možné připomenout úspěchy, kterých jsme z hlediska veterinárního dosáhli na mezinárodní úrovni v poslední době, a to v průběhu českého předsednictví. Státní veterinární správě se podařilo zorganizovat celou řadu odborným mezinárodních setkání a mimo jiné se podařilo například završit jednání k nařízení EU o vedlejších produktech živočišného původu. Uplatnili jsme své zkušenosti zejména při krocích proti BSE, při odstraňování specifikovaného rizikového materiálu, popřípadě produktů, které mohou být, či jsou potenciálně rizikové jak pro zvířata, tak i pro člověka. V oblasti welfare zvířat, tj. péče o dobrou pohodu zvířat, se našim odborníkům podařilo dosáhnout významného pokroku v projednávání návrhu nařízení na ochranu zvířat při usmrcování. Rovněž se podařilo přijmout Všeobecnou deklaraci k dobrým životním podmínkám zvířat, kterou podpořily všechny státy EU, a která má za cíl povzbudit třetí země k přijetí národních předpisů o pohodě zvířat. Dalším úspěchem je, že bylo dosaženo významného pokroku u návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely. To jen pro představu, že jsme opravdu nelenili.

Lze tedy očekávat, že v obdobném duchu bude státní veterinární dozor fungovat i nadále.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR