Bezpečnost potravin

SVS ČR hodnotí průběh vakcinace proti katarální horečce ovcí

Vydáno: 2. 9. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ze dne 29.8. 2008.

Holandsko, Německo, naše republika a nyní i Dánsko, to jsou země, kde byl v posledních týdnech, popřípadě dnech, zaznamenán výskyt bluetongue – katarální horečky ovcí. V Dánsku byl předevčírem diagnostikován letos první případ, a to u krávy, v jižní části Jutlandu blízko hranic s Německem.
 
Po klidném jaru i létě se ukazuje, že očekávání, že by s katarální horečkou mohl být konec, bylo liché. Rozhodnutí o nouzové vakcinaci i v ČR lze hodnotit jako správné a prozíravé. Navíc letos velkorysá pomoc EU umožnila uhradit prakticky veškeré náklady na její provedení.
 
Podle informací, které má Státní veterinární správa z krajů, probíhá vakcinace bez velkých problémů. Někdy je obtížné některým zapadlým nikoli vlastencům, ale chovatelům, vysvětlit účelnost a prospěšnost vakcinace, ale jde spíš jen o výjimky. Obecně lze říci, že si chovatelé skotu, ovcí i koz dobře uvědomují, že jim „stát“ opravdu prospívá a že do budoucna je toto opatření jediným možným, jak katarální horečku zastavit.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR