Bezpečnost potravin

SVS ČR: Ferda Mravenec ani jeho druhové se nedají

Vydáno: 21. 2. 2008
Autor: pospisilova

Tisková zpráva Státní veterinární správy ČR 21. 2. 2008. Zpráva tiskového mluvčího J. Dubna

Zákon na ochranu zvířat proti týrání neřeší problematiku hmyzu, to však neznamená, že hmyz nepožívá zákonnou ochranu. Týká se to samozřejmě i mravenců, jejichž většina druhů je i chráněna zákonem. Jde o zákon o ochraně přírody a krajiny. Výslovně je například zapovězeno poškozovat přírodní původní biotopy kde hmyz žije a ničit dospělce i jejich vývojová stádia.
 
Z toho například vyplývá, že je zakázáno rozhrabovat mraveniště ve volné přírodě a vybírat mravenčí kukly za účelem získávání krmiva pro exotické ptáky. Toto sice bylo v minulosti obvyklé, a ve středověku to i bylo speciální profesí. Tito prodavači kukel byli například rozpoznatelní podle rukou, které měli rozežrané kyselinou mravenčí. Dnes je na trhu dostatek nejrůznějšího krmení  pro exotické ptactvo, že o této eventualitě není nutné vůbec uvažovat.
 
Naše v přírodě původně se vyskytující druhy mravenců požívají zákonné ochrany. Výjimkou jsou například mravenci faraoni, kteří škodí ve skladech, či v domácnostech, jsou druhem nepůvodním a je možné je hubit.
 
Je tedy vhodné připomenout, že mravenci jsou zvláštními živočišnými druhy, které nás fascinují svou velkou mírou organizovanosti i příslovečnou pílí. Na rozdíl od včel, které jsou považovány za pilné, neboť člověku poskytují med, jsou mravenci užiteční nepřímo, neboť udržují přírodní rovnováhu. V probouzejícím se jaru je proto vhodné je nerušit, pozorovat jen z dostatečné vzdálenosti. Naštěstí se mravenci dovedou díky bolestivému „štípnutí“ příliš zvídavým pozorovatelům bránit.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.