Bezpečnost potravin

SVS ČR: Drůbeží maso je zdravotně nezávadné

Vydáno: 4. 2. 2010
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 3.2.2010.

SVS ČR vyhodnotila cílenou kontrolní akci „Drůbež 2009“: „Drůbeží maso na trhu je zdravotně nezávadné“. Smutné by bylo, kdybychom zjistili opak, byť jen v několika málo případech.

Kontrolní akce, která probíhala na celém území ČR v prosinci loňského roku, byla zaměřena na kontrolu obsahu vody v zmrazených a hluboce zmrazených kuřatech, na kontrolu absorpce vody během chlazení a na kontrolu povinné evidence na porážkách a totéž se týkalo porcoven, do kterých směřovaly zásilky z členských i nečlenských zemí EU. Laboratorní vyšetření vzorků se uskutečňovala ve státních veterinárních ústavech v Praze, Jihlavě a v Olomouci.

Celkem 25 kontrol se týkalo drůbežích porážek. Nevyhověl jediný vzorek krůtího masa kvůli vyššímu obsahu vody (nešlo o zdravotní závadnost). Druhý zjištěný nedostatek se týkal závady ve vedení  dokumentace provozovatele potravinářského podniku.

Celkem 82 kontrol se uskutečnilo v porcovnách, které zpracovávají drůbeží maso ze zemí EU i mimo Unii. Zde byly prověřeny zásilky kuřecího masa z Německa, Polska, Holandska, Slovenska, Dánska a Rumunska. Ani zde nebyl zjištěn případ ohrožení zdraví lidí, nicméně tři zjištěné případy se opět týkaly vyššího než povoleného množství obsažené vody. Šlo o dvě nevyhovující zásilky kuřecích stehen z Polska, z důvodu, že se jednalo o čerstvé maso a výsledky byly doručeny po datu spotřeby, nebylo možné zásilky vrátit. Třetí zásilkou byly kuřecí zadní čtvrtky hluboce zmrazené z Holandska, 330 kg bylo provozovatelem určeno k likvidaci v asanačním podniku.

Za zjištěné nedostatky příslušné krajské veterinární správy uložily v souladu s veterinární legislativou sankce, tj. pokuty příkazem a zahájily správní řízení.

Z prosincové kontroly je zřejmé, že drůbeží maso uváděné na trh splňuje podmínky zdravotní nezávadnosti, nicméně pokud se problémy vyskytnou, tak se zpravidla týkají vyššího než povoleného množství vody. Státní veterinární dozor se bude obdobným kontrolám věnovat i v roce 2010.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Kuřecí maso hlavním zdrojem kampylobakteriózy