Bezpečnost potravin

Svítící kosti: výsledky šetření SVÚ Olomouc

Vydáno: 7. 11. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 7.11.2008.

Zajímavý jev světélkování kuřecích kostí, kterého si všimli v uplynulých dnech na Olomoucku, prověřil Státní veterinární ústav v Olomouci. Ve zbytcích kostí po pozřeném kuřeti neshledali nic, co by svědčilo o zdravotní závadnosti.
 
Ve vzorku kostí se zbytky svaloviny, který v laboratořích Státního veterinárního ústavu v Olomouci vyšetřili, nebyla prokázána ani radioaktivní kontaminace, ani rezidua inhibičních látek, jako jsou zejména antibiotika a chemoterapeutika. Surovina – drůbeží maso – tedy nebyla zdravotně závadná.
 
Bakteriologický nález odpovídal stavu doručeného vzorku, ve kterém již docházelo k přirozeným rozkladným procesům. To znamená, že zde byly prokázány tyto procesy v přirozené míře působící bakterie rodu Enterobacter, Citrobacter, Pseudomonas, Micrococcus a Staphylococcus. Je možné, že dočasné „světélkování“ měly na svědomí pigmenty, které za příznivých podmínek produkují baktérie rodu Pseudomonas.
 
Tyto bakterie se vyskytují všude v zevním prostředí a se zmíněným světélkováním je možné se setkat na různých podkladech rostlinného i živočišného původu. V žádném případě nejde o ohrožení zdraví lidí. Tyto bakterie nejsou zdraví škodlivé.
 
Je známo, že čistý fosfor a některé jeho sloučeniny světélkují, přesto lze uvést, že fosfor obsažený v kostech tuto aktivitu nemá. Jinak fosfor patří k biogenním prvkům a patří k významným živinám obsaženým v krmení hospodářských zvířat. Je důležitý pro tvorbu kostí, společně s vápníkem také pro tvorbu buněčných membrán, nukleových kyselin (součást bílkovin) a je důležitý pro energetický metabolismus živočichů.
 
Lze tedy shrnout, že pokud se někdo setká s podobným jevem, tj. světélkováním kostí či masa, nemusí mít obavy ze zdravotní závadnosti potraviny. Všechny potraviny a suroviny živočišného původu, které jsou uváděny do tržní sítě, musejí splnit podmínky zdravotní nezávadnosti.  
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR