Bezpečnost potravin

Světový den mléka

Vydáno: 26. 5. 2008
Autor:

Dne 27. května se v Parkhotelu v Praze koná setkání odborníků, politiků a novinářů při příležitosti Mezinárodního dne mléka.

Oslava „Světového dne mléka“ (také „Mezinárodní den mléka“) připadá na čtvrté úterý v květnu, což je 27. 5. 2008, a bude se v ČR konat v hotelu Parkhotel, kde se setkají odborníci, politici i novináři.
Od r. 2007 nastal v EU nárůst dodávek mléka ke zpracování způsobený příznivým počasím a zvýšením cen zemědělcům. Mléko zatím chybí na severu Evropy. V březnu 2008 byl schválen návrh Komise na zvýšení mléčné kvóty o 2 % od dubna 2008 (tzn. celkem 2,84 mil. t mléka). V důsledku toho se očekává růst produkce především v Nizozemí, Dánsku, Vel. Británii, Francii, ČR a Polsku. Následkem však bude snížení cen zemědělcům (v ČR z ca 10,30 Kč/l na 9,70). Očekává se růst výroby sýrů a kysaných výrobků a pokles u sušených produktů. Ve spotřebě másla se v ČR očekává další pokles (v r. 2007 dosáhla spotřeba v EU 3,9 kg/osobu, v ČR 4,1 kg). U sýrů dojde k růstu objemu produkce, ale ceny zvýšené v r. 2007 se budou snižovat pomalu.
Náklady na produkci a zpracování mléka v budoucnu dále porostou, úspěšnost mléka snad bude zajištěna skutečností, že se jedná o nutričně jedinečnou a nepostradatelnou potravinu.
Potravinářský zpravodaj, 2008, č. 5, s. 1,3