Bezpečnost potravin

SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ – internetový bulletin

Vydáno: 10. 9. 2007
Autor: pospisilova

Svět biotechnologií si klade za cíl přinášet aktuální významné informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván měsíčně a distribuován zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků a laiků.

SVĚT BIOTECHNOLOGIÍ (internetový bulletin) si klade za cíl přinášet aktuální významné informace z oblasti biotechnologií. Bude vydáván měsíčně a distribuován zájemcům o tuto problematiku z řad odborníků a laiků.

 http://www.biotrin.cz/czpages/index.htm

Vydává BIOTRIN

BIOTRIN je nezisková organizace vytvořená vědeckými pracovníky pro šíření informací o moderních biotechnologiích.

Je tu pro vaší informaci a jako fórum pro vaše názory.