Bezpečnost potravin

Švédsko podporuje stravování příznivé pro klima

Vydáno: 17. 7. 2009
Autor:

Švédský úřad pro potraviny a Úřad pro ochranu životního prostředí prosazují implementaci doporučení na snížení spotřeby masa a rýže za účelem omezení emisí.

V dokumentu „Environmentally Smart Food and Choices“ doporučil Švédský úřad pro potraviny a Úřad pro ochranu životního prostředí snížit spotřebu masa a rýže za účelem omezení emisí skleníkových plynů. Hovězí, telecí, vepřové a drůbeží maso jsou potravinové skupiny s největším dopadem na prostředí, a také rýže je během pěstování významným producentem metanu. Dokument doporučuje, aby se jedno až dvě masová jídla týdně nahradila vegetariánskými pokrmy nebo aby se konzumovaly menší velikosti porcí masa. Dále je doporučeno, aby bylo konzumováno ovoce a zelenina produkované sezónně v místě a aby se nekonzumovala lahvovaná voda a sodovka a palmový olej.
Ve Švédsku vzrostla spotřeba masa v posledních deseti letech o 10 kg, nyní činí celkem 65 kg. Podle Světové banky se očekává, že spotřeba potravin do r. 2050 vzroste o dalších 50 %, přičemž spotřeba masa vzroste o 85 % vzhledem ke zvyšování ekonomické úrovně a vyrovnávání se západnímu stylu v zemích jako je Čína a Indii. Až na výjimky jdou doporučení vypracovaná s ohledem na prostředí ruku v ruce s doporučením pro výběr zdravých potravin.
Před implementací těchto doporučení, zašle Švédsko notifikaci Komisi a členským státům k vyjádření. Existují obavy, že členské státy EU budou považovat nové doporučení spotřeby potravin za neopodstatněnou překážku obchodu. Předpokladem prosazení myšlenky je, že výhody pro životní prostředí budou odpovídající z hlediska případných obchodních omezení.
Švédské ministerstvo zemědělství plánuje uspořádání konference „Potraviny příznivé pro prostředí“ (Climate Smart Food) ve švédském Lundu 23. – 24. 11. 2009. Konference by měla pojednat o veškerých možných omezeních v celém potravinovém řetězci, a bude přístupná všem zájmovým skupinám. Měla by to být příležitost k výměně zkušeností z praxe. Diskuse bude zahrnovat sektory produkce potravin, obchodu, spotřebitele odpadů a dalších nevyužitých zdrojů a úlohu mezinárodního obchodu.
Prioritami švédského předsednictví jsou klimatické změny, mořské prostředí, biodiverzita a ekologicky přínosná ekonomika. Vyvrcholením bude konference Spojených národů o klimatu v Kodani ve dnech 7. – 18. prosince 2009.

E
U Food Law, 2009, č. 397, s. 27-28