Bezpečnost potravin

Suroviny k výrobě vodky

Vydáno: 23. 7. 2009
Autor:

Pokud se k výrobě vodky použije jiná surovina než celé obilné zrno nebo celé brambory, musí být příslušná surovina uvedena na etiketě.

Ve většině zemí neexistují zákony omezující surovinu pro výrobu vodky (Reingheitsgebote), jen v Rusku a na Ukrajině mají určitá pravidla.  Polsko a další evropské severské země požadují, aby se vodka vyráběla jen z brambor, obilí či melasy. Definice kriterií čistoty hrála významnou roli při zpracování nařízení 110/2008/ES o lihovinách. Požadavky Polska a Švédska však byly přehlasovány, a tak se kromě z obilí, brambor a melasy může vodka vyrábět i např. z hroznů, bramborového či obilného škrobu nebo surového cukru. Je však požadováno, uvést použitou surovinu na etiketě, pokud je „jiná“ než obilí (celé zrno) nebo brambory (celé). U vodky z obilí, brambor a škrobů tedy nestačí nazvat výrobek „Vodka“, ale musí být uvedeno„vyrobená ze škrobů“. A pokud je uvedena „jiná“ surovina použitá k výrobě lihu zemědělského původu, musí být každý použitý líh uveden v sestupném pořadí podle použitého množství.
Rozlišení mezi použitím celého zrna či brambor a použitím škrobů z nich vyrobených odpovídá duchu Smlouvy o EU, v níž je v seznamu zemědělských produktů, např. obilí uvedeno v kapitole 10 a škrob zvlášť – v kapitole 11. Lihoviny se v souladu se Smlouvou ES mohou vyrábět výhradně z „etylalkoholu zemědělského původu“, tzn. nikoli ze syntetického.
Pokud jde o další požadavky, je ve výše uvedeném nařízení v definici vodky (Příloha II, položka 15) uvedeno, že destilací a rektifikací se zajistí, aby se zeslabily senzorické vlastnosti původní suroviny.
Nařízení se začalo používat od 20. května 2008 (některá ustanovení od 1. ledna 2009), ale lihoviny nesplňující požadavky mohly být vyráběny v souladu s původním nařízením 1576/89/EHS do 20. května 2009.
 

Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 5, s. 319-320