Bezpečnost potravin

Studie: Výživové zvyklosti dětí

Vydáno: 15. 4. 2010
Autor:

Cílem studie bylo zhodnocení příjmu jednotlivých složek výživy dětí předškolního a časného školního věku.

Studii uskutečnil MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář Fakultní nemocnice Motol a předseda Společnosti pro výživu ve spolupráci s prof. MUDr. Hanou Hrstkovou, přednostkou 1. Dětské interní kliniky LF MU a FN v Brně.
Z výzkumu vyplynulo, že průměrný denní energetický příjem v předškolním věku je 98,48 % doporučené denní dávky. Průměrný denní energetický příjem ve školním věku je 98,41 %. Studie prokázala, že 12,7 % předškolních dětí a 17,8 % školáků má zvýšený energetický příjem. Vysoký energetický příjem nad 140 % doporučené denní dávky má 4,8 % předškoláků a 7 % školáků.
Další výsledky studie prokázaly nevyvážený příjem některých nutričních složek ve výživě dětí předškolního a časného školního věku, a to zejména nevhodné složení tuků, vysoký příjem sodíku, nižší příjem jódu a nízký příjem vitaminu D.
Ve vztahu k doporučovanému příjmu mléka a mléčných výrobků pro dětskou populaci byl příjem těchto potravin v obou skupinách dětí nižší. Podle odborných doporučení by děti od dvou do čtyř let měly konzumovat mléko a mléčné výrobky ve čtyřech denních porcích, děti nad čtyři roky ve třech až čtyřech porcích denně.
Podle studie mléko pije denně 44,6 % předškolních dětí a 46,2 % dětí časného školního věku. Mléčné výrobky denně konzumuje 66,3 % dětí předškolního  a 59,3 % dětí školního věku.
Studie prokázala, že výživě našich dětí je nutné se trvale věnovat, monitorovat ji a reagovat tak, aby veřejnost byla dostatečně informována o potřebách dítěte v rámci uchování jeho současného i budoucího zdraví.

Potravinářská Revue 7, 2010, č. 2, s. 16

Více: Společnost pro výživu