Bezpečnost potravin

Studie AGRA CEAS Consulting varující před růstem produkce masa

Vydáno: 21. 4. 2009
Autor:

Emise skleníkových plynů enormně porostou se stoupající živočišnou produkcí.

AGRA CEAS Consulting předložil v Bruselu na konferenci STOA (Science and Technology Options Assessment)
 zprávu o globálních stravovacích zvyklostech a jejich trendech a důsledcích.
Předpokládá se, že světová spotřeba mléka a masa se do r. 2050 zdvojnásobí, přičemž na zvýšení bude mít vliv zvyšování počtu obyvatel (z dnešních 6,5 mld. na 9,2 mld. v r. 2050), zvyšování příjmů, urbanizace, přizpůsobování stravovacího chování rozvojových zemí rozvinutým zemím a otevřenost mezinárodních trhů.
Podle FAO je v Evropě průměrná spotřeba masa 80 kg/osobu, rok, v USA 120 kg, zatímco světový průměr je 39 kg. V rozvojových zemích je jednoznačná souvislost mezi spotřebou a příjmy. Počítá se však s rychlým růstem příjmů. Např. v Číně se mají příjmy do r. 2025 zvýšit o 6,3 %. Dosavadní spotřeba masa je dána především spotřebou rozvinutých zemí. K dramatickému zvyšování dojde v rozvojových zemích.
V souvislosti se stoupající živočišnou produkcí enormně porostou emise skleníkových plynů (GHG = Greenhouse Gas). Podle studie CEAS se v r. 2005 živočišná produkce podílela na emisích GHG 6 %, do r. 2050 se to zvýší na 13 %.
Sója jako krmivo je ve značném množství dovážena z Brazílie, kde jsou proto likvidovány lesy.
Výhodou pastevectví je, že napomáhá zapracování uhlíku do půdy, ale tato přednost ztrácí na významu, pokud se jedná o nadměrné pastevectví.
Vegetariánská strava výrazně snižuje emise GHG.

EU Food Law, 2009, č. 387, s. 28-29
http://www.agra-net.com/portal/home.jsp?pagetitle=showstory&article_id=1238665280333&pubId=ag008